Het nieuwe S-peil vanaf 2018

Het nieuwe S-peil vanaf 2018

Vanaf 1 januari 2018 wordt vermoedelijk het nu nog bestaande K-peil vervangen door het S-peil.
Het S-peil staat voor schil-peil en vervangt het K-peil en de netto-energiebehoefte.

Alle informatie hieromtrent is terug te vinden op:

https://www.lambda.be/nl/energietips/s-peil-vanaf-2018
http://www.mijnepb.be/s-peil-schil-peil/