Energiezuinig bouwen

Een woning die wordt gebouwd aan de huidige norm kan men gerust catalogeren onder de noemer energiezuinig bouwen. De huidige norm verplicht u te werken volgens opgelegde waarden op gebied van energiezuinigheid. We spreken hier over een isolatiepeil (K-peil) en een energiepeil (E-peil).

Wat is het K-peil?


Het K-peil geeft het globale niveau van de thermische isolatie weer. Hoe lager de coëfficiënt, hoe beter het huis geïsoleerd is.

Er zal gekeken worden naar de totale isolatieschil en het verliesoppervlak. Ook koudebruggen worden in rekening genomen.

De norm voor 2017:   max. K40
De norm voor 2018:  vanaf 2018 vervalt het gekende K-peil en wordt vervangen door het S-peil. (= schilpeil voor woningen)

Wat is het E-peil?


Geeft het globaal energieverbruik van uw woning weer. Hoe lager de coëfficiënt, hoe zuiniger de woning.

Dit wordt bepaald aan de hand van:

  • het K-peil
  • De energiefactor die nodig is om uw woning te verwarmen/koelen.
  • Oriëntatie bouwgrond en ramen, alsook het type beglazing speelt een rol
  • Compactheid van de woning ( beperking warmteverliesoppervlakten)
  • Type ventilatiesysteem
  • Eventuele alternatieve energiebronnen zoals warmtepomp, zonneboiler, zonnepanelen, biomassa,…

De norm voor 2017:   max. E50
De norm voor 2018-2019:   max. E40/S31

Met de verplichting om deels energie op te wekken dmv alternatieve energiebronnen zoals hierboven vermeld. Er zal een mogelijkheid bestaan om toch niet in een van de bovenstaande systemen te investeren. Dat kan door 10% onder het E-peil van E60 te blijven. Dit is praktisch gezien moeilijk haalbaar waardoor u bijna gaat moeten investeren in hernieuwbare energie!

Wat als je de norm niet haalt?


Iedereen gaat ervan uit dat deze norm makkelijk gehaald kan worden maar in praktijk horen we soms andere verhalen. Bouwatelier laat daarom op voorhand een studie maken zodat we zeker zijn dat we ofwel de huidige norm halen, ofwel maximaal E30 in het geval van een BEN-woning.

De boetes die worden aangerekend bij het overschrijden van de geldende norm starten dikwijls bij een paar honderden euro’s, in sommige gevallen lopen die op tot een paar duizenden euro’s met een maximaal boetebedrag van 25€/m³ beschermd volume.

Kortom: vermijd deze boetes en kom eens kijken hoe wij dit allemaal aanpakken!