/*end add*/


De gemene muur

De gemene muur

Daar er de dag van vandaag meestal 3-gevel-woningen worden gebouwd (halfopen bebouwing) stuiten vele bouwers op het ‘probleem’ van de gemene muur.

Als eerste bouwer kan u zelf kiezen wat u doet: bouwt u een dubbele gemene muur met akoestische isolatie? Wel met die gedachte dat uw buur op korte tijd ook zal bouwen uiteraard.
Bouwt uw buur niet onmiddellijk bent vandaag al verplicht, volgens de huidige EPB-norm, deze muur als buitenmuur te aanschouwen waardoor u deze muur ook zal moeten isoleren zoals de andere buitenmuren.
Wat als uw buur dieper bouwt of omgekeerd? Wie betaald wat? Een goed verstandhouding met uw buur primeert en daarom wordt op voorhand best overgegaan tot een schriftelijke overeenkomst waarmee beide partijen zich kunnen verzoenen.

Zoals je kan lezen in dit artikel zal hierover in de toekomst nog veel over gediscussieerd worden met hopelijk een wetgeving die hieromtrent meer duidelijkheid schept.

bron: bouw en wonen